HỆ THỐNG CHÁT - TÁN GẪU ONLINE
Vui lòng Chát văn minh, lịch sự, hỏi đáp quảng bá Trung Tâm Tiếng Hàn lành mạnh, không Spam. Tài khoản nào vi phạm BQT sẽ Block tài khoản.

Hướng dẫn nhập mã GIFT CODE để thi thử

Vui lòng Đăng Nhập mới có thể tham gia Chat

duhoc-quocte

LỊCH THI SXCT - CBT - NÔNG, NGƯ NGHIỆP - XÂY DỰNG MỚI NHẤT HDR-KOREA

Lịch thi cập nhật trực tiếp từ HRD-KOREA

» THÔNG BÁO.

Từ 00h00 Ngày 18/11/2022, Hệ thống website sẽ reset toàn bộ số lần thi thử và số ngày Miễn Phí các bạn đã sử dụng trong thời gian qua. Chúng tôi vẫn sẽ miễn phí các gói Học online nhưng sẽ thu Phí thi thử để nâng cấp thêm hệ thống thi thử EPS TOPIK và CBT trên hệ thống Mobile. Thay vào đó chúng tôi sẽ thêm vào 100 câu hỏi đọc hiểu do Cty biên soạn của đề thi thật 2021 & 2022. Rất mong các bạn ủng hộ trong thời gian tới.

Xin cám ơn: BQT thân ái!

  Tin Tức

Trang chủ Tin Tức Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ 07/08/2022

Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ 07/08/2022

duhoc-quocte

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Minh Hiếu

11/04/1994

Hồ sơ đủ

2

Bùi Thị Vân Anh

03/06/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

3

Bùi Văn Hưng

07/09/1986

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7; bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

4

Bùi Văn Hữu

31/07/1985

Hồ sơ đủ

5

Chu Văn Sơn

05/07/1986

Hồ sơ đủ

6

Dương Mạnh Toàn

26/05/1988

Hồ sơ đủ

7

Dương Thành Tâm

23/12/1991

Bổ sung đơn đề nghị rút tiền theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

8

Đàm Thế Anh

20/09/1986

Hồ sơ đủ

9

Đào Duy Tùng

21/10/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

10

Đặng Thúy An

26/10/1996

Hồ sơ đủ

11

Đinh Viết Công

26/10/1986

Hồ sơ đủ

12

Đoàn Mạnh Đảng

12/09/1983

Hồ sơ đủ

13

Đỗ Hoành Ánh

07/07/1983

Hồ sơ đủ

14

Đỗ Văn Oanh

06/07/1982

Hồ sơ đủ

15

Hà Mạnh Cường

24/03/1980

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

16

Hoàng Anh Long

25/02/1990

Bổ sung đơn đề nghị rút tiền theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

17

Hoàng Bá Hùng

22/11/1989

Hồ sơ đủ

18

Hoàng Minh Đức

19/12/1976

Hồ sơ đủ

19

Hoàng Thị Thuỷ

28/04/1986

Hồ sơ đủ

20

Hoàng Văn Việt

11/09/1988

Hồ sơ đủ

21

Hồ Văn Nước

10/09/1989

Hồ sơ đủ

22

Lại Thị Nguyệt

18/12/1996

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

23

Lê Hữu Tiến

05/04/1982

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

24

Lê Thị Hải

03/04/1992

Hồ sơ đủ

25

Lê Văn Công

04/02/1981

Hồ sơ đủ

26

Lê Văn Công

21/11/1991

Hồ sơ đủ

27

Lê Văn Lưu

30/10/1974

Hồ sơ đủ

28

Mai Xuân Hiền

10/09/1976

Hồ sơ đủ

29

Nông Thị Hường

05/05/1998

Hồ sơ đủ

30

Ngô Văn Cường

08/02/1983

Hồ sơ đủ

31

Ngô Văn Hiển

19/08/1986

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

32

Nguyễn Bá Thư

05/09/1985

Hồ sơ đủ

33

Nguyễn Danh Vệ

19/01/1984

Hồ sơ đủ

34

Nguyễn Do Vọng

19/08/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

35

Nguyễn Duy Hải

08/10/1986

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn Đình Hạnh

20/04/1982

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Đình Tin

06/09/1975

Bổ sung đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

38

Nguyễn Đức Mạnh

27/07/1994

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

39

Nguyễn Hoàng Phi

28/11/1991

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

40

Nguyễn Hồng Quân

14/04/1991

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Huy Tài

20/04/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

42

Nguyễn Long Hồ

09/12/1982

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Mạnh Hùng

10/03/1989

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Mạnh Trưởng

03/03/1983

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Quang Chuyên

10/01/1987

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Thanh Hiếu

20/06/1984

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Thanh Sơn

25/09/1980

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Thị Lan

21/10/1981

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Thị Lan

15/01/1997

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Thị Thất

02/12/1975

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Văn Hà

22/02/1991

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Văn Hải

20/10/1987

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

53

Nguyễn Văn Lượng

10/01/1993

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Văn Ninh

26/06/1979

Bổ sung photo đủ hộ chiếu có chứng thực; đề nghị bổ sung đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

55

Nguyễn Văn Tuân

22/05/1983

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Văn Tuyên

10/01/1991

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

57

nguyễn văn vân

07/01/1983

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

58

Phạm Thị Hiếu

10/03/1979

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

59

Phạm Thị Thanh

14/04/1973

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

60

Phạm Văn Oanh

02/08/1988

Hồ sơ đủ

61

Phạm Võ Thành Long

20/03/1991

Hồ sơ đủ

62

Phạm Xuân Thành

15/10/1985

Hồ sơ đủ

63

Phan Anh Tuấn

30/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

64

Phan Thị Nhạn

17/08/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

65

Phan Văn Thiềm

01/05/1985

Hồ sơ đủ

66

Phan Việt Anh

23/03/1998

Bổ sung bản tường trình không có Giấy xác nhận kế hoạch về nước

67

Phan Viết Ty

20/05/1991

Hồ sơ đủ

68

Sơn Thanh Minh

22/02/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

69

Tạ Thị Duyên

06/10/1988

Hồ sơ đủ

70

Trần Duy Thiết

01/08/1987

Hồ sơ đủ

71

Trần Ngọc Sành

02/08/1996

Hồ sơ đủ

72

Trần Phi Hùng

28/05/1981

Đề nghị anh làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

73

Trần Thị Cúc

02/07/1988

Hồ sơ đủ

74

Trần Thị Thanh Thoảng

13/12/1983

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu mới

75

Trần Trung Kiên

08/05/1986

Hồ sơ đủ

76

Trần Văn Binh

31/08/1992

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo đủ 48 trang hộ chiếu

77

Trần Văn Pháp

20/09/1987

Hồ sơ đủ

78

Trần Văn Toàn

26/09/1980

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

79

Trần Xuân Việt

15/02/1982

Hồ sơ đủ

80

Trịnh Kim Trường

28/09/1986

Bổ sung photo chứng thực thẻ F1

81

Trình Văn Sơn

20/08/1991

Hồ sơ đủ

82

Trương Công Hoàng

25/04/1987

Hồ sơ đủ

83

Vi Văn Trung

07/11/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

84

Võ Tuấn Em

22/02/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

85

Vũ Văn Vinh

11/12/1989

Hồ sơ đủ

86

Vương Sỹ Bình

10/10/1989

Hồ sơ đủ

       

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 10/08/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

ĐĂNG NHẬP để có thể bình luận

Có 5 bình luận
Boyxu Kimchi
Administrator E chào ac
Boyxu Kimchi
Administrator Ngày 21/6 em có gủi hồ sơ để thanh lý hợp đồng rút tiền kỹ quỹ. Em có gủi cả hộ chiếu gốc trong đó.mà đến giờ chưa thấy gủi trả lại
Boyxu Kimchi
Administrator Ban ơi lấy được tiền kí quy chưa,
Boyxu Kimchi
Administrator Em phải bổ sung giấy tờ theo mẫu số 3 trên website em cũng đã tủi đi mà giờ chưa thấy phải hồi nào hết
Boyxu Kimchi
Administrator Có cách nào hay là em phải ra hà nội để trực tiếp ạ
HÀ NỘI
HẢI DƯƠNG

HÀ NỘI

✆ Ban Du học

✆ Ban Đào Tạo

✆ Ban XKLĐ

✆ Hotline 1

✆ Hotline 2

✆ Hotline 3

✆ Hotline 4

✆ Hotline 5

✆ Hotline 6

CẦN THƠ

✆ Hotline