EPS TOPIK VN

» THÔNG BÁO.

Bắt đầu từ ngày 09/08/2022. Hệ thống thi thử EPS-TOPIK chính thức đóng cửa đối với thành viên học Online. Thay vào đó hệ thống sẽ miễn phí 100% các hạng mục khác. Để sử dụng được hệ thống thi thử EPS-TOPIK. Bắt buộc các bạn phải là học viên tại các Trung Tâm do Cty chúng tôi đang liên kết hoặc đang là học viên tại Trung Tâm ngoại ngữ Tiếng Hàn LTEPS. Xin chân trọng thông báo!