HỆ THỐNG CHÁT - TÁN GẪU ONLINE
Vui lòng Chát văn minh, lịch sự, hỏi đáp quảng bá Trung Tâm Tiếng Hàn lành mạnh, không Spam. Tài khoản nào vi phạm BQT sẽ Block tài khoản.

Hướng dẫn nhập mã GIFT CODE để thi thử

Vui lòng Đăng Nhập mới có thể tham gia Chat

duhoc-quocte

LỊCH THI SXCT - CBT - NÔNG, NGƯ NGHIỆP - XÂY DỰNG MỚI NHẤT HDR-KOREA

Lịch thi cập nhật trực tiếp từ HRD-KOREA

» THÔNG BÁO.

Từ 00h00 Ngày 18/11/2022, Hệ thống website sẽ reset toàn bộ số lần thi thử và số ngày Miễn Phí các bạn đã sử dụng trong thời gian qua. Chúng tôi vẫn sẽ miễn phí các gói Học online nhưng sẽ thu Phí thi thử để nâng cấp thêm hệ thống thi thử EPS TOPIK và CBT trên hệ thống Mobile. Thay vào đó chúng tôi sẽ thêm vào 100 câu hỏi đọc hiểu do Cty biên soạn của đề thi thật 2021 & 2022. Rất mong các bạn ủng hộ trong thời gian tới.

Xin cám ơn: BQT thân ái!

  TEST MÙ MÀU

Trang chủ TEST MÙ MÀU

kiemtramumau1

HÌNH 1

A
Nhìn thấy số 12
B
Không thấy số gì
Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy một số 12, bao gồm cả những người bị mù màu hoàn toàn.
Bạn nên đến gặp Bác sỹ kiểm tra lại mắt của bạn.

kiemtramumau2

HÌNH 2

A
Nếu nhìn thấy số 8
B
Nếu nhìn thấy số 3
C
Không thấy số gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Bạn là người bị mù màu đỏ.
Bạn là người bị mù màu toàn bộ.

plate3

HÌNH 3

A
Nếu nhìn thấy số 29
B
Nếu nhìn thấy số 70
C
Không thấy số gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Bạn là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
Bạn là người bị mù màu toàn bộ.

plate4

HÌNH 4

A
Nếu nhìn thấy số 5
B
Nếu nhìn thấy số 2
C
Không thấy số gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Bạn là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
Bạn là người bị mù màu toàn bộ.

plate5

HÌNH 5

A
Nhìn thấy số 3
B
Nhìn thấy số 5
C
Không thấy số gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Bạn là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
Đa số là người bị mù màu sẽ không nhìn thấy gì

plate6

HÌNH 6

A
Nhìn thấy số 15
B
Nhìn thấy số 17
C
Không thấy số gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Bạn là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
Đa số là người bị mù màu sẽ không nhìn thấy gì

plate7

HÌNH 7

A
Nhìn thấy số 74
B
Nhìn thấy số 21
C
Không thấy số gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Bạn là người bị mù màu đỏ và xanh lục.
Đa số là người bị mù màu sẽ không nhìn thấy gì

plate8

HÌNH 8

A
Nhìn thấy số 6
B
Không thấy gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

plate9

HÌNH 9

A
Nhìn thấy số 45
B
Không thấy gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này

plate10

HÌNH 10

A
Nhìn thấy số 5
B
Không thấy gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này.

plate11

HÌNH 11

A
Nhìn thấy số 7
B
Không thấy gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này.

plate12

HÌNH 12

A
Nhìn thấy số 16
B
Không thấy gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này.

plate13

HÌNH 13

A
Nhìn thấy số 73
B
Không thấy gì
Bạn là người có thị giác màu bình thường.
Phần lớn người mù màu không thể nhìn rõ con số này.

plate14

HÌNH 14

A
Không có gì
B
Nhìn thấy số 5
Những người có thị lực bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ số nào.
Bạn là người bị mù màu đỏ và xanh lục.

plate15

HÌNH 15

A
Không có gì
B
Nhìn thấy số 45
Những người có thị lực bình thường hoặc mù màu hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ số nào.
Bạn là người bị mù màu đỏ và xanh lục.

plate16

HÌNH 16

A
Nhìn thấy số 26
B
Nhìn thấy số 6, số 2 mờ
C
Nhìn thấy số 2, số 6 mờ
Những người có thị lực bình thường .
Người bị mù màu đỏ ( protanopia ) sẽ nhìn thấy số 6 còn người bị mù màu đỏ nhẹ ( prontanomaly ) có thể nhìn thấy số 2 mờ mờ.
Người bị mù màu xanh lục ( deuteranopia ) sẽ nhìn thấy số 2 còn là người bị mù màu xanh lục nhẹ ( deuteranopia ) có thể nhìn thấy số 6 mờ mờ.

plate17

HÌNH 17

A
Nhìn thấy số 42
B
Nhìn thấy số 2, số 4 mờ
C
Nhìn thấy số 4, số 2 mờ
Những người có thị lực bình thường.
Người bị mù màu đỏ ( protanopia ) sẽ nhìn thấy số 2 còn người bị mù màu đỏ nhẹ ( prontanomaly ) có thể nhìn thấy số 4 mờ mờ.
Người bị mù màu xanh lục ( deuteranopia ) sẽ nhìn thấy số 4 còn là người bị mù màu xanh lục nhẹ ( deuteranopia ) có thể nhìn thấy số 2 mờ mờ.

plate18

HÌNH 18

A
Hai đường màu tím và đỏ.
B
Có thể có thể dò theo đường màu đỏ, với độ khó tăng dần.
C
Có thể dò theo đường màu tím, với độ khó tăng dần.
Bạn có thị lực màu bình thường.
Bạn bị mù màu đỏ (Protanopia) có thể dò đường màu tím, những người có protanomaly (tầm nhìn màu đỏ yếu).
Bạn bị mù màu xanh lá cây (Deuteranopia) có thể theo dõi đường màu đỏ, những người bị thị lực xanh yếu (Deuteranomaly )

plate19

HÌNH 19

A
Hoàn toàn không thể dò theo đường kẻ.
B
Có thể theo dõi đường uốn lượn
Thị lực màu bình thường.
Bạn bị mù màu xanh đỏ.

plate20

HÌNH 20

A
Có thể theo dõi một đường uốn lượn màu xanh lá cây.
B
Không thể theo dõi đúng đường
Thị lực bạn bình thường.
Hầu hết mọi người với bất kỳ hình thức mù màu nào sẽ không thể theo dõi đúng đường.

plate21

HÌNH 21

A
Có thể theo dõi một đường uốn lượn màu cam.
B
Không thể dò theo đúng đường.
Những người có tầm nhìn màu bình thường sẽ có thể theo dõi một đường uốn lượn màu cam.
Hầu hết mọi người với bất kỳ hình thức mù màu nào sẽ không thể dò theo đúng đường.

plate22

HÌNH 22

A
Dò được theo đường uốn lượn màu xanh lam / vàng-xanh lục.
B
Dò được đường màu xanh lam và đỏ.
C
Không thể theo dõi bất kỳ đường nào.
Những người có tầm nhìn màu bình thường sẽ có dò theo đường uốn lượn màu xanh lam / vàng-xanh lục.
Người mù màu xanh đỏ sẽ theo dõi đường màu xanh lam và đỏ.
Những người bị mù màu hoàn toàn sẽ không thể theo dõi bất kỳ đường nào.

plate23

HÌNH 23

A
Có thể dò theo đường uốn lượn màu đỏ và màu cam.
B
Dò được theo đường uốn lượn màu đỏ và xanh lam.
C
Không thể dò theo bất kỳ dòng nào.
Những người có tầm nhìn màu bình thường sẽ có thể dò theo đường uốn lượn màu đỏ và màu cam.
Người mù màu xanh đỏ sẽ dò theo đường uốn lượn màu đỏ và xanh lam.
Những người bị mù màu hoàn toàn sẽ không thể dò theo bất kỳ dòng nào.

plate24

HÌNH 24

A
Không thấy gì
B
Dò được hình màu cam.
Bạn nên đi khám lại bác sỹ.
Mọi người đều sẽ có thể theo dõi dòng nguệch ngoạc này.
Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!